პროგრამები

  • კრიზისული სიტუაციების მართვის ჯგუფი - ონლაინ დახმარების პროგრამა

  • თამაშდამოკიდებული პაციენტების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა

  • პოსტტრავმული სტრესის სინდრომის მქონე პაციენტების ფსიქოლოგიური დახმარების პროგრამა

  • ძალადობის მსხვერპლ ქალთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა

  • მშობლების კუთხე: ურთიერთობა ფსიქიკური დარღვევების მქონე ბავშვებთან

ჩვენი სერვისები

portrait-smiling-female-psychologist-her-office_23-2148026254

ფსიქოლოგის სივრცე:

man-sitting-psychologist-s-office-talking-about-problems_1157-28358

ფსიქიატრის სივრცე

rear-view-audience-listening-speakers-stage-conference-hall-seminar-meeting_41418-3412

საგანმანათლებლო სივრცე

გაიარეთ ონლაინ რეზერვაცია და დანიშნეთ კონსულტაცია

კონსულტაცია შესაძლებელია პირადად და ვიდეო ქოლით