ჩვენი სერვისები

სერვისები

portrait-smiling-female-psychologist-her-office_23-2148026254

ფსიქოლოგის სივრცე

  • ინდივიდუალური ფსიქოთერაპია
  • წყვილების ფსიქოთერაპია
  • ოჯახური ფსიქოთერაპია
  • ჯგუფური ფსიქოთერაპია

ფსიქიატრის სივრცე

  • ფსიქიატრიული კონსულტაცია
man-sitting-psychologist-s-office-talking-about-problems_1157-28358
rear-view-audience-listening-speakers-stage-conference-hall-seminar-meeting_41418-3412

საგანმანათლებლო სივრცე

  • სალექციო სივრცე
  • ტრეინინგ-ცენტრი

მეთოდიკა

გეშტალტთერაპია 

კოგნიტურ ბიჰევიორისტული თერაპია 

არტ-თერაპია 

EMDR 

სხვადასხვა დამოკიდებულებები:

თამაშდამოკიდებულება 

ქიმიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულება 

ფსიქოთერაპიულ პროცეში ფსიქიატრის ჩართულობა || მედიკამენტოზური მხადაჭრა || ოჯახის წევრების და მეგობრების პროცესში ჩართულობა და ინფორმირებულობა

ჩვენ შევადგინეთ სხვადასხვა პროგრამები სხვადასხვა პაციენტისთვის

გთხოვთ, ეწვიეთ ჩვენს პროგრამებს