Ჩვენ შესახებ

ვინ ვართ ჩვენ

  • მულტიპროფილური გუნდი - ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები და ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტები

  • გუნდის წევრები მუშაობენ როგორც ფსიქო-სოციალური საჭიროებების მქონე პაციენტებთან - თერაპიული და სამედიცინო მომსახურების მიწოდების კუთხით, ასევე ახორციელებენ ფსიქოლოგიურ ვორქშოპებს და ჩართულნი არიან აკადემიურ საქმიანობაში

  • ჩვენ გვაერთიანებს იდეა, რომ პაციენტზე ორიენტირებული გარემო სტიგმასთან და სტერეოტიპებთან ბრძოლით იწყება

  • გუნდის წევრთა ცოდნა და გამოცდილება - ხარისხიანი მომსახურების გარანტია

ჩვენი სერვისები

portrait-smiling-female-psychologist-her-office_23-2148026254

ფსიქოლოგის სივრცე

man-sitting-psychologist-s-office-talking-about-problems_1157-28358

ფსიქიატრის სივრცე

rear-view-audience-listening-speakers-stage-conference-hall-seminar-meeting_41418-3412

საგანმანათლებლო სივრცე

თქვენზე მორგებული ინდივიდუალური პროგრამა

გთხოვთ, ეწვიეთ ჩვენს პროგრამებს